Trang chủ » Tin tức » Pháp lý dự án

HỢP ĐỒNG & PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NEW HORIZON

(2018-02-02 14:51:35)

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005

– Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai
– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006
– Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010
– Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Các tin khác

banner